ทำบุญประจำปี 2561

IMG_0116

Picture 1 of 10

 

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ร่วมกันทำบุญประจำปี 2561

#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
http://www.pstetc.com/ 

  บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ร่วมกันทำบุญประจำปี 2561 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/