รับกำจัดขยะ อันตรายกากอุตสาหกรรม จากโรงงาน

บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด

” PST Environmental Technology CO.,LTD “

ปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและกำจัดดูแลปริมาณกากอุตสาหกรรม ที่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต ของโรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาด้านการกำจัด กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการสูญเสียงบประมาณในการ กำจัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกรณีที่มีการลักลอบทิ้งตามที่สาธารณะ
บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
         จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแทน (Broker) ที่ผสมผสานและเชื่อมโยงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ

บริการของเรา

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

 

 

กิจกรรมของเรา

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  102  หรือ  โทร  096-939-6504 , 086-9751-350  หรือ E-mail : cr.pstcenter@gmail.com
Line@ : @pstetc  vzJ1k_vGu9

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั่วไป

 

 

แผนที่ของเรา

468/18 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240