งานฉลองปีใหม่ 2562

 

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ฉลองปีใหม่ 2562

#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
http://www.pstetc.com/ 

” maximum_entity_count=”500″]   บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ฉลองปีใหม่ 2562 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/