Tag: รับกำจัด ขยะอันตราย กากอุตสาหกรรม ‎จังหวัดนนทบุรี‬

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎‎จังหวัดระยอง ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬  

Read More

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎จังหวัดนนทบุรี‬ ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬ จังหวัดนนทบุรี‬

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ   ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม  

Read More

ทำบุญสำนักงานประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/   

Read More