Tag: ควันพิษจากโรงงาน

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ   ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม  

Read More

ทำบุญสำนักงานประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/   

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ โดยเข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน เดือน ธันวาคม 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ โดยเข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน เดือน มกราคม 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/

Read More