รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ‎จังหวัดระยอง

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎‎จังหวัดระยอง ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬
‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬

 

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎‎จังหวัดระยอง ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬