รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ‎จังหวัดนนทบุรี‬

เยี่ยมชม ศูนย์ทำเชื้อเพลิงผสม

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎จังหวัดนนทบุรี‬ ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬
‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎จังหวัดนนทบุรี‬ ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬ จังหวัดนนทบุรี‬