บริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

บริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
[Not a valid template]

“โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ”  ครั้งที่3 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ที่บ้านผู้สูงอายุ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
http://www.pstetc.com/ 

 

บริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ”  ครั้งที่3 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ที่บ้านผู้สูงอายุ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/