ทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ร่วมกันทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ร่วมกันทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม