ทำบุญประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

ทำบุญสำนักงานประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
“โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน

“โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
http://www.pstetc.com/ 

 

ทำบุญสำนักงานประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/