ครอบครัว PST ไปเที่ยวประจำปี

PST Environmentel Technology CO.,LTD

เที่ยวประจำปี บรรยากาศดี ริมแม่น้ำบางปะกง 2 วัน 1 คืน เดือน กุมพาพันธ์ 2560
#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

เที่ยวประจำปี บรรยากาศดี ริมแม่น้ำบางปะกง 2 วัน 1 คืน เดือน กุมพาพันธ์ 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม