กิจกรรม กระชับสามัคคี ตอนรับปี 61

กิจกรรม กระชับสามัคคี ตอนรับปี 61 จากทาง PST ,GGE ,PHAFU ณโรงแรม AVANI และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น

#บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด
#รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
http://www.pstetc.com/

กิจกรรม กระชับสามัคคี ตอนรับปี 61 จากทาง PST ,GGE ,PHAFU ณโรงแรม AVANI และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/