สอบถาม

สอบถามเรื่องราคาและใบเสนอราคา

คุณศิรินดา (CR) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  102  หรือ  โทร  081-344-4531 , 086-975-1350 หรือ E-mail : cr.pst@outlook.co.th

สอบถามเรื่องการเงิน

คุณดุษฎี (ACC) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  106-108  หรือ  โทร 086-975-1157 , 086-7784-463 หรือ E-mail : acc.pst@hotmail.com

สอบถามเรื่องอื่นๆ

คุณตอย (HR) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  101-102  หรือ  โทร  062-653-6436  หรือ E-mail : hrmpst99@gmail.com

แผนที่ PST

สอบถามเรื่องราคาและใบเสนอราคา คุณศิรินดา (CR) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  102  หรือ  โทร  081-344-4531 , 086-975-1350 หรือ E-mail : cr.pst@outlook.co.th สอบถามเรื่องการเงิน คุณดุษฎี (ACC) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  106-108  หรือ  โทร 086-975-1157 , 086-7784-463 หรือ E-mail : acc.pst@hotmail.com สอบถามเรื่องอื่นๆ คุณตอย (HR) : โทร 02-769-8115-7  ต่อ  101-102  หรือ  โทร  062-653-6436  หรือ E-mail : hrmpst99@gmail.com